Nie wiesz, która wersja usługi jest dla Ciebie?
Pomożemy!

wielkość obliczona przy uwzględnieniu osób zatrudnionych na mocy dopuszczalnych prawem podstaw stosunku zatrudnienia - np. umowa zlecenia, umowa o dzieło
Grupa kapitałowa to grupa przedsiębiorstw, które są pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane przez jednego przedsiębiorcę, który posiada decydujący wpływ na innych przedsiębiorców z grupy - np. poprzez większość głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy.
Wykorzystywanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Czynność przetwarzania danych osobowych można uznać za „monitorowanie zachowania” osób, których dane dotyczą, jeżeli zachowanie osób fizycznych jest w jakikolwiek sposób śledzone, w tym potencjalnie stosowane są techniki przetwarzania danych polegające na profilowaniu monitorowanej osoby fizycznej, w szczególności w celu podjęcia decyzji jej dotyczącej, przeanalizowania lub prognozowania jej osobistych preferencji, zachowań i postaw. Przykłady działań stanowiących regularne i systematyczne monitorowanie osób, których dane dotyczą: świadczenie usług telekomunikacyjnych; przekierowywanie poczty elektronicznej; działania marketingowe oparte na danych; profilowanie i ocenianie dla celów oceny ryzyka; śledzenie lokalizacji, programy lojalnościowe; reklama behawioralna; monitorowanie danych dotyczących zdrowia i kondycji fizycznej za pośrednictwem urządzeń przenośnych; monitoring wizyjny; urządzenia skomunikowane np. inteligentne liczniki, inteligentne samochody, automatyka domowa, etc.
Przetwarzania danych osobowych na dużą skalę to przetwarzanie znacznej ilości danych osobowych na szczeblu regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym, które może wpłynąć na dużą liczbę osób, których dane dotyczą. Przykład przetwarzania danych na dużą skalę - przetwarzanie danych dotyczących treści i ruchu przez dostawców usług telefonicznych lub internetowych
  • E-commerce

Wynik Z udzielonych odpowiedzi wynika, że najlepszym rozwiązaniem może być dla Ciebie*:

Usługa IODO

Dedykowane rozwiązania w zakresie zgodności z RODO dla podmiotów przetwarzających dane osobowe na dużą skalę, przetwarzających szczególne kategorie danych osobowych, a także wykonujących złożone operacje na przetwarzanych danych osobowych.

Pakiety tematyczne

Dostępne on-line wzory dokumentów wraz z instrukcją ich wdrożenia – niezbędne do zabezpieczenia konkretnego obszaru działalności Twojej organizacji w zakresie zgodności z RODO.

Pakiety branżowe

Dostępne on-line wzory dokumentów wraz z instrukcją ich wdrożenia -dostosowane specjalnie do branży w jakiej działasz i niezbędne do zapewnienia zgodności z RODO.

*

Pytania zawarte w ankiecie oraz jej wyniki, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej. Ankieta obejmuje wyłącznie najbardziej typowe przypadki przetwarzania danych osobowych w związku z czym jej wyniki nie mogą stanowić wiążącej podstawy do oceny zakresu lub sposobu wdrożenia RODO w organizacji. O ile inaczej nie zastrzeżono, przydatność informacji wynikających z ankiety oraz jej wyników dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie jest wyraźnie wyłączona.

Wynik ankiety będzie widoczny po zaznaczeniu odpowiedzi na wszystkie pytania.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego serwisu. Pozwala to m.in. dostosować wygląd strony internetowej oraz reklamy do Państwa preferencji. Pliki cookies wykorzystujemy także w celach statystycznych. Zarządzać plikami coookies mogą Państwa z poziomu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.